Οι Χιώτες της Πάτρας συγκεντρώνουν αγαθά για τους πρόσφυγες