«Οι εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και οι επιπτώσεις στο Λαό. Η αντίδραση του κινήματος»