Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα συμφέροντα του λαού