Οι Δ' χαιρετισμοί από τον Χίου κ. Μάρκο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας