Ο Περιφερειάρχης για θέματα Υγείας στη Συνεδρίαση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή