Ο Νίκος Σμυρνιούδης νέος Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Σκυλίτσειου