Ο λαός της εργασίας θα νικήσει τον φόβο και θα ανοίξει τον δρόμο με το ΟΧΙ