Ο Κώστας Γανιάρης στην ημερίδα της «ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΑΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ»