Ο Κάμπος στο επίκεντρο της συνάντησης Νικολούδη - Λεγάτου