Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος Επίτιμος Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης «Αγ.Αγαπητός»