Ο αγώνας των εργαζόμενων στην ΕΡΤ Α.Ε. είναι και δικός μας αγώνας