Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χίου: Το μαθητικό κίνημα έδειξε την δύναμή του