Νέες αιτήσεις για πληρωμές 800€ και 534€ για επιχειρηματίες και μισθωτούς