Ναυτικό Μουσείο Χίου – Φόρος Πολιτισμού και Προσφοράς