«Ναι» στη δρομολόγηση του «Μυτιλήνη» της ΝΕΛ από το αρμόδιο Συμβούλιο