«Ναι σ’ ένα επιστημονικό συνέδριο για τη Σφαγή της Χίου και όχι σε “εορταστικές εκδηλώσεις”, ακόμη και happenings!»