«ΝΑΙ» Μιχαηλίδη στον Ρουκετοπόλεμο - Επαναφορά του εθίμου στην αυθεντική μορφή του