«Να πληρωθούν τώρα οι καθαρίστριες του Νοσοκομείο»