Να επανέλθει τώρα ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε όλα τα νησιά