«Μυρωδιά Καλοκαιριού απ’ τις ακτές της … Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης»