Το μουσειακό - αλιευτικό σκάφος «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» δεν είναι ο φούρνος του Χότζα