"Μόνο μέλημα της Δημοτικής Αρχής οι διορισμοί φίλων και συγγενών και οι απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς"