Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και DNV GL