Μία εβδομάδα προθεσμία για δηλώσεις χωρίς πρόστιμα