Μετά τις απεργίες έρχονται καταλήψεις και στα σχολεία της Χίου