Μετά την καταστροφή, ο Δήμος υπόσχεται αποκατάσταση του μονοπατιού στα Θυμιανά