Μετά την κατακραυγή η κυβέρνηση κόβει στο μισό τα πρόστιμα της Εφορίας