Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας