Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για ζημιές από τον σεισμό