Με επιτυχία ο «Δρόμος Θυσίας Αίπους 2021» – Τα αποτελέσματα