Μάσκες στο Νοσοκομείο από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου