Μαρία Σταυρινούδη: Η Χίος δεν χρειάζεται «υπεράνθρωπους». Χρειάζεται ομοψυχία, και ανοικτά μυαλά