«Μακριά από το κοινό αίσθημα οι ακραίες δηλώσεις Κάρμαντζη»