Μ. Μπάκας: Αδικαιολόγητες απουσίες Περιφερειακών Συμβούλων. Εάν βαριούνται, να μείνουν σπίτι τους