ΛΑΘΡΑ: Αν δεν μπορούν να βρουν λύση για τη φιλοξενία τους να τους αφήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους