ΛΑΣ: "Οι ενέργειες Ξενάκη – Καλογεράκη προσβάλλουν όλους τους δημότες της Χίου"