ΛΑΣ: Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης με το άνοιγμα των σχολείων