ΛΑΣ: «Δημοτική Αρχή Χίου: Αναρμόδια να σώζει ανθρώπους, αρμόδια στην εφαρμογή ρατσιστικών λογικών και εντολών»