«Κόντρα Γέφυρα και άλλα διηγήματα» από τον Κώστα Ζαφείρη