Κοντά στους πρόσφυγες – μετανάστες και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου