Κομματικό το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης «Κοραής»