Κομμάτι φτερού τουρκικού αεροπλάνου ξεβράστηκε στη Μυτιλήνη