Κλείσιμο της οδού Καραολή και Δημητρίου στην πόλη της Χίου