Κλαδεύσεις στο οδικό δίκτυο Αμανής για διευκόλυνση της κυκλοφορίας