Κίνδυνος τραυματισμού στη Φάρκαινα - Σε εξέλιξη οι εργασίες