Κατήγγειλε βιασμό, ενώ λίγο αργότερα παραδέχτηκε συναινετική ερωτική πράξη