Καταγγελία για τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό συμβούλιο του Νοσοκομείου