Καλεί σε διάλογο για τον Ρουκετοπόλεμο το Σωματείο «Φίλοι Βρονταδουσιακών Εθίμων»