Καλαργυρός & Γκιουβέτσης στο Μεσογειακό κύπελλο πόλο Εφήβων