Και οι Χιώτες στην κινητοποίηση στην Αθήνα για το προσφυγικό - μεταναστευτικό